มหาดไทย แจ้งดำเนินคดี ‘มูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ป’ สั่งฟันความผิด 3 ข้อหา

มหาดไทย แจ้งดำเนินคดี ‘มูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ป’ สั่งฟันความผิด 3 ข้อหา

กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าไได้แจ้งความดำเนินคดี มูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ป สั่งฟันความผิด 3 ข้อหา หลังตรวจสอบแล้วไม่พบการลงทะเบียนตามกฎหมาย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีเป็นต่อกรุ๊ปว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครอง ดำเนินการตรวจสอบกรณีมีการใช้ชื่อระบุว่า “มูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ป” ซึ่งพบว่าไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในวันนี้ได้มอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนมูลนิธิไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ป หลังพบว่าไม่ได้มีการจดแจ้งขออนุญาตก่อตั้งมูลนิธิ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนในชื่อของมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ป เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใน 3 ความผิดฐาน คือ

1. ผิดพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ที่ได้ใช้คำว่า “มูลนิธิ” ประกอบกับชื่อในดวงตราและเอกสารอื่นเกี่ยวกับธุรกิจ โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

2. ผิดพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 มาตร 8 ประกอบมาตรา 17

3. ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 นำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

พร้อมกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการประสานงานการทำงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามอย่างใกล้ชิด เพื่อทำการสอบสวนขยายผลต่อไป

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.pentorfoundation.com ซึ่งการกระทำของบุคคลที่แอบอ้างใช้คำว่ามูลนิธิผ่านเว็บไชต์ดังกล่าวข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายและเป็นการกระทำที่อาจทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่ากิจการนั้นเป็นมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อาจเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 เพื่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ในช่วงท้าย นายสุทธิพงษ์ ยังระบุด้วยว่า “กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัด กำชับนายอำเภอทุกอำเภอตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิต่างๆ ที่อาจเกี่ยวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายว่ามีการขออนุญาตก่อตั้งมูลนิธิเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินกิจการของมูลนิธิที่ได้มีการก่อตั้งแล้ว หากพบความผิดปกติทางการเงิน หรือไม่ได้มีกิจกรรม หรือมีการดำเนินการที่เข้าข่ายความผิด ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

“แค็ตตาล็อกความโปร่งใสคือปลายทางของเราสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับเป้าหมายของลูกค้า แคตตาล็อกนี้

มีความโดดเด่นด้วยความสามารถในการช่วยทีมในการตัดสินใจและแนะนำผลิตภัณฑ์ รวบรวมคำตอบสำหรับคำถามที่เราถาม: ผลิตภัณฑ์ใดที่ผลิตขึ้น โดยบริษัทต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการวัดและการรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและโลก มีการปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตราย เราต้องการเอกสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์จากที่ใด ขอขอบคุณสำหรับการนำทรัพยากรการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เข้มงวด และเข้าถึงได้ ให้กับอุตสาหกรรม” Claudia Mezeyที่ปรึกษาด้านระบบนิเวศวิทยาของ WSP USAกล่าว

ลงชื่อสมัครใช้ บัญชี Transparency Catalog ฟรี เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์และขยายไลบรารีผลิตภัณฑ์ดิจิทัลภายในองค์กรของคุณ เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บในวันที่ 15 และ 16 ก.พ.สำหรับผู้ผลิตหรือAECOเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

Sustainable Minds เป็นผู้ให้บริการโซลูชันความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับการออกแบบและการก่อสร้างในปัจจุบัน บริษัทให้บริการด้านเทคนิค – การประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินวัสดุ การบัญชีคาร์บอน – เป็นผู้ดำเนินการโปรแกรม ISO 14025 PCR / EPD มุ่งมั่นที่จะรายงานที่เข้าใจได้และเชื่อถือได้ และส่งมอบเครื่องมือดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรับผลิตภัณฑ์เข้าสู่โครงการ Transparency Catalog™ ซึ่งเป็นแหล่งชั้นนำของผลิตภัณฑ์อาคารและการก่อสร้างสำหรับอาคารคาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ง่ายต่อการเลือก ระบุ และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพมากขึ้น และให้รางวัลแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาคารสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม: transparentcatalog.com  และ  Sustainableminds.com

brave-mukai.com
bigfishbaitco.com
LibertarianAllianceBlog.com
EighthDayIcons.com
outletonlinelouisvuitton.com
ya-ca.com
ejungleblog.com
caalblog.com
vjuror.com